Instructie Video's

Instructie video's LSZW

Video 3

Het team van de LSZW heeft een instructie video gemaakt.
Deze video laat zien welke vlaggen en geluidseinen worden gebruikt bij de startprocedure. 

Instructie video's over wedstrijdzeilen.

henk plaatje l

Wedstrijdzeilen aflevering 1

Voorrang
Een boot heeft voorrang op een andere boot wanneer die andere boot van hem moet vrij blijven.
Sommige regels in de hoofdstukken B,C en D beperking echter de handelingen van een boot met voorrang.

10 Over verschillende boeg                   Definitie: Over boeg, stuurboord of bakboord
11 Over dezelfde boeg, overlap             Definitie: Overlap; Vrij achter en Vrij voor
12 Over dezelfde boeg, geen, overlap
13 Tijdens overstag gaan

 wedstrijdzeilen aflevering 1- voorrang

Wedstrijdzeilen aflevering 2

Algemene beperkingen
14 Aanraking vermijden
15 Voorrang verkrijgen
16 Van koers veranderen
17 Over dezelfde boeg; juiste koers

wedstrijdzeilen aflevering 2- algemene beperkingen

Wedstrijjdzeilen aflevering 3

Start en startprocedure
- Regel tijdens het starten
- Startlijn
- Seinen voor de start
- Algemene en individuele terugroepseinen
- Indringstart

wedstrijdzeilen aflevering 3-Start

Wedstrijdzeilen aflevering 4

Merktekens en hindernissen
HET INDEWINDSE MERKTEKEN
- Regel 18.1 Wanneer deze regel van toepassing is 
- Regel 18.2 Merktekenruimte geven
- Regel 18.3 Overstag gaan in de zone

wedstrijdzeilen aflevering 4-indewindse merktekens en hindernissen

Wedstrijdzeilen aflevering 5

Merktekens en hindernissen
HET VOORDEWINDSE MERKTEKEN
- Regel 18.1 Wanneer deze regel van toepassing is 
- Regel 18.2 Merktekenruimte geven
- Regel 18.4 Gijpen

Wedstrijdzeilen aflevering 5-voordewindse merktekens en hindernissen

henk plaatje 2