Inschrijven

Inschrijven voor 2024 met SOL is mogelijk van 1 mei tot en met dinsdag 24 september.

Wat heb je nodig/ moet je weten

 • Informatie over de LSZW 2024 staan uiterlijk 1 mei 2024 op deze site
 • (Lees de uitnodiging editie 2024 en de Deelnemersvoorwaarden 2024). ( voor de LSZW 2024 staat deze info informatie van 1 mei 2024 op deze site).
 • Je moet geregistreerd staan in Scouts online (SOL).
 • Een scout online account.
 • Je bankrekening nummer die ook in je basis gegevens in SOL moet staan, ook als de penningmeester de betaling doet.
 • Tijdens de inschrijving word je al verzocht met iDEAL te betalen tenzij de penningmeester de betaling doet.
 • Contact informatie van de contact persoon tijdens de LSWZ 2024
 • Zeilnummer(s) van de deelnemende boot (boten) en de wedstrijdklasse waar in ze varen
 • Nummer(s) van de startbewijzen van de deelnemers aan de NK lelievlet Scouts.
 • Nummer(s) van de startbewijzen van de deelnemers aan de NK lelievlet Explorers.
 • Nummer van de startbewijzen van de deelnemers aan de NK lelievlet Open klasse. Vul hier voor 1500 in.
 • Naam roerganger, lidnummer Scouting  Nederland van de roerganger. Let op de juiste leeftijd van de bemanning
 • Informatie over het verblijf zoals het aantal personen, wel of geen wachtschip, verwachte aankomsttijd enzovoort

Inschrijfprocedure 

Als je al deze informatie tot je beschikking hebt kan je overgaan tot de inschrijving voor de landelijke Scouting Zeilwedstrijden 2024. Let op, kan pas vanaf 1 mei!

 • Voorbeeld SOL inschrijfformulier LSZW 2024 (voorbeeld formulier LSZW 2024 vanaf 1 mei 2024)
 • Inschrijven voor de LSZW 2024/ NK Lelievlet 2024 kan vanaf 1 mei 2024
 • Log in op Scouts online: https://sol.scouting.nl
 • Als je nog geen bankrekening nummer hebt ingevuld bij jouw basis gegevens doet dit dan eerst anders zal de inschrijfprocedure niet opstarten
 • Klik op spel gevolgd door inschrijven evenementen en tenslotte op LSZW 2024
 • Klik op inschrijfformulier Landelijke Scouting Zeilwedstrijden
 • Als alle gegevens compleet zijn ingevuld, klik dan op volgende. Let wel, het totaal bedrag op het formulier blijft op nul (0) staan, het bedrag is pas zichtbaar in het volgende blad.
 • Je komt nu op het overzicht inschrijving voor “inschrijfformulier landelijke Scouting Zeilwedstrijden 2024”
 • Als je hebt aangegeven dat je met iDEAL gaat betalen dan kies je onderaan het formulier je bank en je klikt op “betalen met iDEAL”. Volg de instructies van je bank. Als de betaling succesvol is verlopen dan is je inschrijving compleet. Volg verder de instructies om de inschrijving af te ronden.
 • Als je hebt aangegeven dat de betaling door de penningmeester wordt gedaan klik dan op voltooien en volg de instructies om de inschrijving af te ronden. De penningmeester krijgt dan bericht dat hij moet betalen.
 • Hiermee is je inschrijving afgerond en ga verder met de licentieaanvragen voor de bemanningsleden
 •  Klik nu op "individuele inschrijvingen toevoegen"
 • Klik nu op Deelnemers (bemanningsleden) toevoegen.
 • SOL gaat nu naar de database van jouw groep waaruit je jouw deelnemers (bemanningsleden) kan selecteren
 • Selecteer je deelnemer (bemanningslid) en klik op volgende.
 • Als alle gegevens juist zijn ingevuld klik op volgende en dan op voltooien.
 • Nu kan men de volgende deelnemer (bemanningslid) toevoegen
 • Als alle deelnemers (bemanningsleden) zijn ingevoerd kan men SOL afsluiten

 

 • Extra deelnemers (bemanningsleden) toevoegen 
 • Log in op Scouts online: https://sol.scouting.nl
 • Open "Mijn Scouting en onder Spel "mijn inschrijvingen".
 • Klik op “Inschrijfformulier LSZW2024” 
 • Klik op "algemene informatie"
 • Klik nu op "individuele inschrijvingen toevoegen"
 • Klik nu op Deelnemers (bemanningsleden) toevoegen.
 • SOL gaat nu naar de database van jouw groep waaruit je jouw deelnemers (bemanningsleden) kan selecteren
 • Selecteer je deelnemer (bemanningslid) en klik op volgende.
 • Als alle gegevens juist zijn ingevuld klik op volgende en dan op voltooien.
 • Nu kan men de volgende deelnemer (bemanningslid) toevoegen
 • Als alle deelnemers (bemanningslid) zijn ingevoerd kan men SOL afsluiten
 • Deelnemers (bemanningsleden) toevoegen kan men tot en met donderdag 26 september 2024. 

 Volg ons op Facebook

instagram 2